Freedom Finance bolån

>>  Flexibla Bolån för dig med Anmärkningar..Ansök Här

Freedom Finance bolån. Freedom Finance är ett lite annorlunda låneinstitut där du kan söka bland annat bolån. Hos Freedom Finance söker du inte om bolån hos bara en långivare, utan får tillgång till de flesta låneinstitut på den svenska marknaden. Hos Freedom Finance får du alltid prata med en rådgivare, som tillsammans med dig kommer fram till vilket bolån som passar just dig och dina behov.

För att få ta ett bolån från Freedom Finance måste du godkänna att Freedom Finance gör en kreditbedömning för att se att du är lämplig som kund. Du ansöker om Freedom Finance bolån genom telefon, internet eller via blankett. De olika specifika lånereglerna är olika beroende av hos vilken långivare som du söker ditt bolån ifrån, men det finns vissa generella villkor. Du kan ta ett bolån via Freedom Finance på upp till 95 procent av marknadsvärdet på bostadsrätten. Bottenlånet ligger normalt på cirka 85 till 95 procent hos de olika långivarna och det lägsta lånebeloppet för ett bottenlån är 200 000 om du tar ett bolån via Freedom Finance. Du måste också placera alla dina lån hos samma långivare och när du tar ett bolån är det allt bostaden som sätts som säkerhet. När du tar ett bolån med hjälp av Freedom Finance kan du göra en avbetalningsplan som sträcker sig upp emot 50 år med amorterings frihet. Du kan binda ditt bolån från Freedom Finance från 3 månader och upp till 10 år. Freedom Finance tar ingen uppläggningsavgift för ett bolån.

För att få ta ett bolån hos Freedom Finance måste du lämna in ditt köpeavtal som ska vara undertecknat av både köparen och säljaren. Freedom Finance vill också ta del av objektsbeskrivningen av bostaden, samt få veta din mäklares bank och klientmedelskonto till vilket ditt bolånebelopp sätts in.

Hos Freedom Finance får du själv välja hur du vill göra med amorteringen på ditt bottenlån. Om du tar ett bolån via Freedom Finance är du inte tvungen att amorter, utan kan betala tillbaka hela beloppet den sista betalningsdagen. Om du tar ett bolån från Freedom Finance med rak amortering betyder det att ditt amorteringsbelopp kommer att vara lika stort vid vart och ett avbetalningstillfälle. Om du istället väljer serielån så får du ett amorteringsbelopp som gradvis ökar med en viss procent. Med ett bolån från Freedom Finance bestämmer du varje gång lånet skrivs om vilken amorteringstyp du vill ha. Freedom Finance bolån har som generell regel att ju längre amorteringstid som du väljer, desto mindre blir själva månadskostnaden. När det gäller räntan blir den å sin sida högre ju längre amorteringstiden sträcker sig. När du tar ett bolån via Freedom Finance kan du också alltid välja att lösa in det i förtid, men om du har bundit lånet är risken stor att du i tillägg måste ge låneinstitutet en ersättning på ränteskillnaden som de förlorar.

När du ansöker om bolån från Freedom Finance är det ett antal punkter som måste fyllas i. Först och främst vill Freedom Finance veta om ditt bolån gäller villa, fritidshus eller bostadsrätt. Vidare vill Freedom Finance veta om bolånets ändamål handlar om exempelvis köp, ombildning eller omläggning av befintliga bolån. I formuläret till Freedom Finance fyller du naturligtvis också i dina personuppgifter, som namn, personnummer och adress, samt hur stort bolån du söker. Freedom Finance kräver också att du fyller i din månadsinkomst, samt godkänner Freedom Finances allmänna villkor.

Freedom Finance erbjuder också något som de kallar för alternativt bolån. Detta bolån riktar sig till de som har fått nej av sin bank. Även om du har till exempel betalningsanmärkningar finns det en möjlighet att få ta ett bolån från Freedom Finance. Det enda egentliga kriteriet som direkt utestluter dig från alternativt bolån från Freedom Finance är om du är under 18 år.