Lån med säkerhet

>>  Flexibla Bolån för dig med Anmärkningar..Ansök Här

Lån med säkerhet. När banken har gjort en kreditbedömning av dig som vill ta ett lån och godkänt dig som låntagare, måste du som regel även visa att du kan lämna en säkerhet för ditt lån. De allra flesta av de traditionella låneinstituten kräver att kunden lämnar säkerhet när han eller hon tar ett lån. Ett lån med säkerhet innebär helt enkelt att låntagaren ger långivaren en form av garanti på att de inte ska förlora på affären. När du tar ett bostads lån med säkerhet är det som regel bostaden i sig som du lämnar som säkerhet. Ifall du av någon anledning inte sköter dina återbetalningar eller helt misslyckas med att betala tillbaka, tillfaller äganderätten av din bostad banken. Tar du ett lån med säkerhet för att köpa en båt, brukar båten stå som säkerhet, vid billån är bilen säkerhet och så vidare. Låneinstitut som enbart beviljar lån med säkerhet är relativt trygga jämfört med de som lånar ut pengar utan säkerhet, varför räntan brukar vara lägre och villkoren bättre hos förstnämnda.

Om du vill ta ett lån med säkerhet kan du förslagsvis vända dig till SEB. Här kan du ta ett lån med säkerhet från 15 000 kronor och uppåt. Tar du ett lån med säkerhet från SEB kan du också välja om du vill betala tillbaka lånet med annuitet eller rak amortering. Med rak amortering menas att själva utgiften för ditt lån med säkerhet successivt minskar i takt med att du gör dina avbetalningar. Annuitet å sin sida innebär att ränteandelen minskar varje månad, men att själva amorteringen ökar. För att få ta ett lån med säkerhet hos SEB måste du ha fast anställning och inte ha några betalningsanmärkningar. SEB vill också att du ska vara myndig för att få ta ett lån med säkerhet.

Ett annat låneinstitut som ger ut lån med säkerhet är Svea Ekonomi. Här får du dock ta ett lån med säkerhet även om du har betalningsanmärkningar. Från Svea Ekonomi kan du ta ett lån med säkerhet från 100 000 kronor och uppåt. Din bostad får stå som säkerhet för lånet och du får max belåna med 75 procent av bostadens marknadsvärde. För att ta ett lån med säkerhet från Svea Ekonomi måste du ha fyllt 20 år och vara skriven i Sverige sedan minst 3 år. Svea Ekonomi tar ut en uppläggningsavgift på 3000 kronor för varje lån.

Om du tar ett lån med säkerhet där din bostad står för själva säkerheten, kan du inte ändra på din egendom hur som helst. Vill du renovera eller göra någon annan typ av förbättring går det naturligtvis bra, men du får inte utföra någon som minskar värdet på din bostad. Om du inte klarar av att betala tillbaka ditt lån med säkerhet, ska ju som sagt banken få äganderätten till din säkerhet och då ska så klart värdet vara det samma som vid värderingen.

Om du vill ta ett lån med säkerhet, men inte har någon bostad eller annat att sätta som säkerhet, kan du använda dig av en borgensman. Din borgensman kan till exempel vara en vän eller någon i familjen som kan tänka sig att ställa upp på ett lån med säkerhet. Du och din borgensman skriver då bägge på ditt lånekontrakt. För att kunna vara borgensman i ett lån med säkerhet måste man vara fri från betalningsanmärkningar och kunna visa på en bra ekonomi. När kontraktet är påskrivet är det alltså borgensmannen som har ansvaret för att du betalar tillbaka ditt lån. Misslyckas du med detta är det din borgensman som får ta smällen.